Общинска избирателна комисия Асеновград


РЕШЕНИЕ
№ 241-МИ
Асеновград, 07.11.2023

ОТНОСНО: Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

С решение № 198-МИ/ 30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград са обявени за избрани общински съветници в община Асеновград.

С решения на Общинска избирателна комисия Асеновград с № 199-МИ/30.10.2023г. , №  200-МИ/30.10.2023г., № 201- МИ/30.11.2023г., № 202-МИ/30.11.2023г., № 203-МИ/30.11.2023г., № 204-МИ/30.11.2023г., № 205-МИ/30.11.2023г., № 206- МИ/30.11.2023г., № 207-МИ/30.11.2023г., № 208-МИ/30.10.2023г., № 210-МИ/30.10.2023г., № 211-МИ/30.10.2023г., № 212-МИ/30.10.2023г.,  № 214-МИ/30.10.2023г. и   № 215 – МИ/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград са избрани кметове на кметства на следните населени места на територията на община Асеновград, а именно: Бачково, Боянци, Долнослав,  Жълт камък, Златовръх, Избеглии, Конуш, Козаново, Леново, Мулдава, Новаково, Нови извор, Патриарх Евтимово, Тополово, Червен.

С решение № 237-МИ/06.11.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград е избран кмет на кметство Нареченски бани на втори тур на изборите, проведен на 05.11.2023г.

С решение № 238-МИ/06.11.2023г. е избран кмет на кметство Стоево на втори тур на изборите, проведен на 05.11.2023г.

С решение № 220-МИ/03.11.2023г. е заличен избран общински съветник Димитър Валентинов Гюрев от партия ВЪЗРАЖДАНЕ и е обявен за избран следващия по ред в кандидатската листа на партията.

С решение № 240-МИ/07.11.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград са заличени избрани общински съветници от партия ГЕРБ и от партия БДС РАДИКАЛИ и са обявени за избрани следващите по ред в кандидатската листа на партията, а именно: Теньо Николов Манолов, Петър Ставрев Петров и Георги Вакрилов Запрянов.

С решение № 236-МИ/06.11.2023г. на Общинска избирателна комисия Асеновград е избран кмет на община Асеновград на втори тур на изборите, проведен на 05.11.2023г. , който е бил избран и за общински съветник от кандидатската листа на партия ГЕРБ в община Асеновград, а именно: Христо Грудев Грудев.

С решение № 239- МИ/07.11.2023г. е заличен Христо Грудев Грудев, избран за общински съветник от кандидатска листа на партия ГЕРБ, вписан под номер 1, поради избирането му за кмет на община Асеновград обявен за избран за общински съветник от партия ГЕРБ в община Асеновград следващия по ред от кандидатската листа на партията.

До момента не са издадени удостоверение на избраните общински съветници, кметове на кметства  и кмет на община Асеновград.

Във връзка с осъществяване на правомощията на Общинска избирателна комисия Асеновград по издаване на удостоверения на избраните общински съветници и кметове на основание чл.87 ал.1 т.26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Асеновград

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград на избраните кметове и общински съветници, както следва:

 • № 1 – кмет на община Асеновград;
 • от № 2 до № 18 за кмет на кметство по азбучен ред на наименованията на кметствата в община Асеновград;
 • от № 19 до № 51 по азбучен ред на имената на избраните общински съветници.

 

ИЗДАВА удостоверения на избраните за кмет на община Асеновград, кметове на кметства в община Асеновград и общински съветници в община Асеновград.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Атанасова Пейчева

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 07.11.2023 в 18:05 часа

Свързани решения:

198-МИ/30.10.2023

199-МИ/30.10.2023

200-МИ/30.10.2023

201-МИ/30.10.2023

202-МИ/30.10.2023

203-МИ/30.10.2023

204-МИ/30.10.2023

205 -МИ/30.10.2023

206-МИ/30.10.2023

207-МИ/30.10.2023

208-МИ/30.10.2023

210-МИ/30.10.2023

211-МИ/30.10.2023

212 -МИ/30.10.2023

214-МИ/30.10.2023

215-МИ/30.10.2023

220-МИ/03.11.2023

236-МИ/06.11.2023

237-МИ/06.11.2023

238-МИ/06.11.2023

239-МИ/07.11.2023

240-МИ/07.11.2023

Календар

Решения

 • № 243 -МИ / 05.12.2023

  относно: Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

 • № 242-МИ / 07.11.2023

  относно: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

 • № 241-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

всички решения