№ 243 -МИ / 05.12.2023

ОТНОСНО : Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

№ 242-МИ / 07.11.2023

ОТНОСНО : Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

№ 241-МИ / 07.11.2023

ОТНОСНО : Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

№ 240-МИ / 07.11.2023

ОТНОСНО : Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления за отказ от избрани общински съветници и обявяване за избрани следващите от кандидатската листа на партия ГЕРБ и партия БДС РАДИКАЛИ

№ 239-МИ / 07.11.2023

ОТНОСНО : Отпадане от кандидатската листа на партия ГЕРБ на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Асеновград на втори тур и обявяване за избран на следващия от листата.

№ 238-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Стоево, община Асеновград

№ 237-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Нареченски бани, община Асеновград

№ 236-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет на община Асеновград

№ 235-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувал на СИК 160100107 при провеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11. 2023 г.

№ 234-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден при провеждане на втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. в община Асеновград

№ 233-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Преустановяване на машинно гласуване поради наличие на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 от ИК в СИК 160100048 в община Асеновград – гр. Асеновград, ОУ „Петко Каравелов“

№ 232-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Преустановяване на машинно гласуване поради наличие на непреодолими външни обстоятелства по чл. 269 от ИК в СИК 160100063 в община Асеновград – гр. Асеновград, квартал Долни Воден.

№ 231-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на промени в съставите на СИК на територията на община Асеновград при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11. 2023 г.

№ 230-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Асеновград в изборния ден при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023г.

№ 229-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощени представители на кандидатски листи предложени от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на 05 ноември 2023 г. в община Асеновград

№ 228-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Регистриране на допълнителни застъпници на кандидатски листи предложени от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. (втори тур) в община Асеновград.

№ 227-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощени представители на кандидатски листи предложени от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на 05 ноември 2023 г. в община Асеновград

№ 226-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Регистриране на допълнителни застъпници на кандидатски листи предложени от партия ГЕРБ при произвеждане на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. (втори тур) в община Асеновград.

№ 225-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Заличаване на застъпници упълномощени представители на кандидатски листи при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на 05 ноември 2023 г. в община Асеновград.

№ 224-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощен представител на партия Движение за права и свободи - ДПС при произвеждане на втори тур на изборите за Кмет на 05 ноември 2023 г. в община Асеновград

Календар

Решения

  • № 243 -МИ / 05.12.2023

    относно: Приемане на писмено становище във връзка с подадена касационна жалба по адм.д. № 2752/2023г. по описа на Административен съд Пловдив и осъществяване на процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия Асеновград пред Върховен административен съд.

  • № 242-МИ / 07.11.2023

    относно: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. и проведения втори тур на 05 ноември 2023г.

  • № 241-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне номерацията на издаваните от Общинска избирателна комисия Асеновград удостоверения на избраните кметове и общински съветници.

всички решения