31.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Асеновград уведомява, че на 01.11.2015г. информация за медиите ще се дава в 10.30 по телефона в 13.30 и в 18.00 часа.

26.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Асеновград уведомява, че на 26 октомври 2015 г. от 11:15 часа в сградата на гр.Асеновград, пл. „Акад.Николай Хайтов” № 2, ет. 2  ще се извърши теглене на жребий за подреждане на кандидатите в списък „А” в листата на БСП-АБВ, ППК „Екогласност” и ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. получили равен брой предпочитания (преференции).

24.10.2015

Декларация

Във връзка с публикации в средства за масова информация ние членовете на ОИК Асеновград искаме да заявим следното:

            Ние всички сме назначени по квотен принцип съгласно изискванията на Изборния кодекс и сме представители на парламентарно представените политически сили. При назначаването ни не е имало съмнение в нашите професионални качества и възможности. В работата си до сега сме се ръководили и ще се ръководим единствено и само от върховенството на закона, разпорежданията на ЦИК и собствената си професионална етика и разбирания. Всеки един от нас е градил авторитета си с години съвестна работа. През последните 24 часа сме подложени на атака от една определена политическа сила, че с действията си създаваме условия да бъде подменен вота на избирателите на Община Асеновград. Правят се внушения в нашата безпристрасност.

            До настоящият момент не сме дали повод за съмнения в нея. Цялостната ни дейност е публична и се ръководи от нормативните изисквания на Изборния кодекс. В него няма изисквания техническите сътрудници ползвани в изборния ден да бъдат избирани и назначавани по квотен принцип. Всеки един от тях ще извършва рутинна техническа работа и няма да има пряк достъп и възможност да манипули изборните резултати. Тяхната работа е чисто техническа и не е свързана с достъп до протоколи на СИК, единствено членовете на ОИК са компетентни да извършват тази дейност. Техническите сътрудници са назначени с разрешение на ЦИК и не са членове на ОИК. Тяхната дейност, както и нашата ще е публична в нощта на изборите и под контрола на лицата имащи право да присъстват при обработка на изборните резултати.

            Решението за назначението им беше взето на заседание на ОИК, не е еднолично решение на председателя на ОИК г-жа Дарина Тодорова.  То е публикувано на страницата ни и поставено на мястото за поставяне на решенията ни.  В него изрично е отбелязано, че има предвиден законов ред при несъгласие с него същото са бъде обжалвано. Подадена Жалба срещу него няма до настоящият момент.  

            С посочените действия считаме, че се правят опити да се създава изкуствено напрежение в предизборния ден. Обвиненията подхвърлени на публично място и чрез електронни медии срещу длъжностни лица, каквито сме всички ние се явяват неоснователни и са публично обида към авторитета на всеки един от нас. Всички ние държим да получим публично опровержение на направените внушения и извинения поднесени подходящо за нанесената публично обида на всеки един от нас.

            Заявяваме, че ще направим всичко възможно с денонощната си работа местните избори да протекат спокойно и без инциденти. Няма обаче да допуснем по никакъв начин да работим под давлението на политически сили!  Ще се ръководим единствено и само от закона и морала и решенията ни ще са основават на интереса на избирателите на Община Асеновград.

24.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще дава информация за протичане на изборния ден в следните часове: 07,30 ч, 10,30 ч., 13,30 ч. и 18,00 ч.

17.10.2015

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с решение № 1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, публикуваме списък с местонахождението на избирателните секции, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до сградите.

Определни са секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение  или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горния етаж в  изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и национален референдум на 25 октомври 2015 г. , както следва:

  1. Секция № 29 в ОУ „Отец Паисий”- гр. Асеновград, ул. „Христо Ботев” № 9
  2. Секция № 55 в ОУ „Н. Вапцаров” – гр. Асеновград, ул. „Оборище” № 110
  3. Секция № 63 в ОУ „П. Волов” – кв. Долни Воден, ул. „Захария” № 36   Избирателите с увредено зрение  или със затруднения в придвижването имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени, във връзка с което общинската администрация и кметствата следва да предприемат мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден, както следва:   В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи за гласуване кабини с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.     Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 •      Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден (25.10.2015 г.) ще се реализира от община Асеновград, съгласно Писмо до ОИК Асеновград с вх. № 49/13.10.2015г. и изх. № 14.00.4437/13.10.2015 г. на и.д. кмет на община Асеновград, съгласно Заповед № А-2331/23.09.2015г. .
 •    Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 1549-МИ/27.08.2015 г.  на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция.
 •    Входната част на сградите, в които се помещават секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.
 • Определени са следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

 

           Предварителни заявки се подават към община  Асеновград на телефон номер  0331/20-227; 0331/20-239; 0331/62-162 , както следва:

           на 24.10.2015 г. от 7:00 до 20:00 ч. и

           на 25.10.2015 г. от 7:00 до 18:30 ч.

12.10.2015

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 25.10.2015

Общинска избирателна комисия – Асеновград с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г. при подаване на документи за регистриране на застъпници да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, като за целта попълнят следната форма:

Образец Застъпници

08.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Асеновград, уведомява парламентарно представените партии и коалиции, че съгласно график на ОИК Асеновград обучението на СИК, ще се проведе на 16.10.2015 г. /петък/, както следва:

 1.  Секционните избирателни комисии в следните населени места:

-с. Бачково ;

-с. Боянци ;

-с. Бор ;

-с. Врата, Сини връх;

-с. Горнослав ;

-с. Долнослав ;

-с. Добростан ;

-с. Златовръх ;

-с. Избегли ;

-с. Козаново ;

-с. Конуш ;

-с. Мулдава;

-с. Мостово ;

-с. Новаково ;

-с. Нови Извор ;

-с. Нареченски бани, Косово ;

-с. Нареченски бани ;

-кв. Наречен ;

-с. Жълт камък и с. Узуново;

-с. Орешец ;

-с. Патриарх Евтимово ;

-с. Стоево ;

- с. Тополово ;

-с. Три Могили ;

-с. Червен ;

-с. Леново ;

-с. Нареченски бани Специализирана болница рехабилитация – НК, филиал Нареченски бани ;

-кв.Долни Воден;

-кв.Горни Воден;

 

 Място: зала 601 в сградата на Община Асеновград.

Час: 11:00 часа

 1. Секционните избирателни комисии на територията на гр.Асеновград от №001 до № 30 /включително/:  

Място: зала 601 в сградата на Община Асеновград.

Час: 14:00 часа

 1. Секционните избирателни комисии на територията на гр.Асеновград от №31 до № 59 /включително/, №97 и №101:  

Място: зала 601 в сградата на Община Асеновград.

Час: 16:00 часа

 Политическите сили са длъжни да подсигурят присъствието на членовете на СИК за обучението.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 05 октомври 2015 г. от 18.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

29.09.2015

Съобщение

Извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 29 септември 2015 г. от 11.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

27.09.2015

Съобщение

За иформация и контакти Изборен район № 1601

Връзки ОИК 1601

26.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 27 септември 2015 г. от 13.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

22.09.2015

Съобщение

Жребият за поредността на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 18,00 ч. в сградата на гр.Асеновград, пл. „Акад.Николай Хайтов” № 2, ет. 2.

РЕШЕНИЕ № 90-МИ

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 22 септември 2015 г. от 18.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 18 септември 2015 г. от 18.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

 

16.09.2015

Съобщение

Важно за регистриране на кандидатите за избори на кмет на община, общински съветници и кметове на кметства.

ОИК-Асеновград указва на представителите на партии , коалиции, местни коалиции и

инициативни комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи

за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници е необходимо да приложат списък

с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат.

Съгласно приложена таблица, независимо от таблицата, касаеща инициативните комитети.

Списъкът съдържа три шиита, за трите отделни вида избори и всички колони на таблицата следва

да бъдат надлежно попълнени със съответните данни за кандидатите.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември

2015 г., 17:00 ч.

Изтегли от тук

15.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 15 септември 2015 г. от 11.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

14.09.2015

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица,подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница,ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави),данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН"се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ".Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Таблицата може да изтеглите от тук.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 14 септември 2015 г. от 18.00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 13 септември 2015 г. от 12.30 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

 

13.09.2015

Съобщение

Подаването на документи в ОИК – Асеновград за регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи е 14 септември 2015 г., не по-късно от 18.00 часа.

11.09.2015

Съобщение

 

Заседанието на Общинска избирателна комисия Асеновград е насрочено за дата 11 септември 2015 г. от 18.30 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 2, ет.2.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 363 / 13.03.2016

  относно: Избиране на кмет на кметство Бачково, община Асеновград Днес,13 март 2016г в 20.30ч,Общинска избирателна комисия Асеновград на основание чл.452 във връзка с чл.87, ал.1, т.26 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протокола на СИК.

 • № 343 / 30.11.2015

  относно: Приемане на писмено становище пред Върховен административен съд по жалба на Мария Пейчева, Димитър Вачев, Геракси Гераксиев, Дамян Борисов, Мая Танева, Ранчо Киров, Петър Пейчинов, Атанас Димитров и Ангел Рошлев, кандидати за общински съветник от листата на ПП„ЗЕЛЕНИТЕ“ против Решение №2249/17.11.2015г. по адм.дело №2855/2015г., по описа на Административен съд Пловдив.

 • № 342 / 23.11.2015

  относно: Приемане на писмено становище пред Върховен административен съд по жалба на Али Хюсеин Мехмедкяйе, кандидат за общински съветник в листата на „Реформаторски блок“ против Решение №2182/11.11.2015г. по адм.дело №2856/2015г., 15 а.с., по описа на Административен съд Пловдив.

всички решения